Állami Támogatás Azbeszthulladék Elszállítására

A Tiszta Ország Program keretében az Energiaügyi Minisztérium támogatást nyújt az azbeszthulladék elszállítására. Ez a támogatás a lakossági azbesztmentesítésre irányul és célja, hogy támogatást nyújtson a jogszerű hulladéklerakásra, ezzel megelőzve az illegális hulladéklerakást és elősegítse az illegálisan lerakott hulladéklerakók felszámolását.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban fontos tudni, hogy egy pályázó legfeljebb egy címen jogosult pályázatot benyújtani, és minden címre csak egy pályázat nyújtható be. A pályázatot bármely nagykorú természetes személy benyújthatja, de kiskorúak és cselekvőképességükben korlátozott felnőttek esetében a törvényes képviselő vagy gondnok benyújthatja a pályázatot.

A pályázat benyújtásához szükséges mellékletek közé tartoznak a fotódokumentációk az elszállítandó azbeszthulladékról. Ezen felül opcionálisan csatolható Meghatalmazás, Gondnoki nyilatkozat és a képviseleti jogosultság igazolása.

A pályázat benyújtása után az NHKV Zrt. elbírálja a pályázatokat, majd értesíti a pályázót a támogatás megítéléséről vagy elutasításáról. Pozitív elbírálás esetén a nyertes pályázóval az azbeszthulladékot elszállító cég felveszi a kapcsolatot, és egyeztetik az átvétel időpontját és helyszínét.

További információkért látogasson el az https://azbeszt.nhkv.hu weboldalra, ahol részletes pályázati információkat talál, vagy kérdezzen a következő e-mail címen: maslen@maslen.hu

Ez a lehetőség tetőfelújítás során is hasznos lehet, hiszen az azbesztmentesítés egy fontos lépés lehet a folyamatban. A támogatás lehetőséget kínál arra, hogy a tetőfelújítás során keletkezett azbeszthulladékot legális és biztonságos módon szállítsák el.

Örömmel segítünk a megfelelő tető kiválasztásában.

 

Loader