A személyes adatok feldolgozása

A Portálüzemeltető Maslen.hu (a továbbiakban: Üzemeltető) tiszteletben tartja az Ön magánéletét. Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogait és azok védelmére vonatkozó kötelezettségünket. Az üzemeltető székhelye a Magyar Köztársaságban van, és a személyes adatok védelméről szóló európai törvények hatálya alá tartoznak, beleértve a személyes adatok védelméről szóló általános rendeletet
Fontos számunkra, hogy mindenki megértse, milyen személyes adatokat dolgozunk fel Önről, miért tesszük és milyen jogai vannak. Ezért javasoljuk, hogy olvassa el ezt az adatvédelmi irányelvet, amely további információkat nyújt Önnek személyes adatainak kezeléséről.GDPR.

Hatály és elfogadás

Ez a személyes adatok védelméről szóló nyilatkozat tájékoztatást nyújt az Üzemeltető által végzett adatkezelésről, ahol az Üzemeltető meghatározza az adatkezelés célját és eszközeit (az Üzemeltető adatkezelőként jár el). Információt nyújt az adatok feldolgozásáról is, amelyeket a felhasználók nevében végez el az utasításaik alapján (felhasználó adatkezelőként és Operátor adatfeldolgozóként).
A személyes adatok olyan információk, amelyek személyként azonosítják Önt, például e-mail cím, cím vagy telefonszám stb. Személyes adatainak kezelése elengedhetetlen a felhasználók számára nyújtott szolgáltatásokhoz. Kérjük, ne használja a weboldalt vagy a szolgáltatásainkat, ha nem ért egyet azzal, hogy miként dolgozunk fel személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal összhangban.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

A személyes adatokat csak azért dolgozzuk fel, hogy szakmai szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek. Abban az esetben, ha személyes adatait beleegyezés alapján kezeljük, a lista, ill. az adatok körét közvetlenül a hozzájárulás határozza meg, olyan mértékben, amely a személyes adatok feldolgozásának céljának teljesítéséhez szükséges. Különösen a következő személyes adatokat kezeljük: név, vezetéknév, e-mail, cím (utca, irányítószám, város, állam), telefonos elérhetőség.

A nekünk megadott személyes adatok:

Személyes adatokat ad meg nekünk arra az esetre, ha úgy dönt, hogy kitölti a közvetlen marketing üzenetek küldéséhez szükséges kapcsolati űrlapokat vagy űrlapokat (hírlevél).

Ön személyes adatokat szolgáltat nekünk, ha kitölti adatait a felhasználói fiók létrehozásához szükséges regisztrációs űrlapon / e-mailben, és ezeket az adatokat elküldi nekünk.

Ön személyes adatokat szolgáltat nekünk, ha úgy dönt, hogy e-mailben lép kapcsolatba velünk.

Ön bármilyen személyes adatot önként ad meg nekünk, és mérlegelnie kell, hogy milyen mértékben adja meg ezeket a személyes adatokat. Bizonyos Személyes adatok megadása nélkül azonban nem válaszolhatunk az Ön javaslatára vagy kérésére, és nem köthetünk olyan szerződést Önnel, amely a felhasználói fiók regisztrációjából ered.

Ön felelős a megadott személyes adatok pontosságáért, teljességéért és valódiságáért, és az Üzemeltető a személyes adatok pontosságára, teljességére és valódiságára támaszkodik. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely Önnel vagy harmadik féllel kapcsolatban felmerülhet a helytelen, hiányos vagy hamis Személyes adatok megadásával kapcsolatban.

Személyes adatok, amelyeket a Portál használatából nyerünk

Az üzemeltető olyan adatokat is megszerezhet, amelyek közvetett módon lehetővé teszik az Ön azonosítását. Ezek elsősorban a következő adatok:

a portál eléréséhez használt eszközökről származó információk és adatok, amelyek általános információkat tartalmazhatnak a készülékről.
naplóadatok, azaz olyan adatok és információk, amelyeket szervereink automatikusan tárolnak, amikor Ön belép a Portálba (különös tekintettel az IP-címre, a hozzáférési időre, az Ön által használt hardverre és szoftverre, a kattintások számára, a látott oldalakra vagy azok sorrendjére és a a webhelyeken töltött idő és mások).

információk a Portal használatáról.

a cookie-k és más felhasználói megfigyelő programok révén nyert információk, beleértve a partnereink vagy a közösségi hálózatok üzemeltetői által készített sütiket és megfigyelő programokat.
a felhasználói tevékenységek nyomon követésével megszerzett információk, miután rákattintottak egy hirdetési szalagra vagy linkre, valamint információk a harmadik felek webhelyein (például keresőmotorokban és közösségi hálózatokon) végzett tevékenységekről.
olyan információk, amelyeket harmadik felek által üzemeltetett közösségi bővítmények révén szerezünk be, pl. Facebook Like Button és hasonlók.
A fenti adatok önmagukban nem teszik lehetővé egy meghatározott élő természetes személy azonosítását. A fenti adatok akkor válnak személyes adatokká, amikor azokat egy meghatározott azonosított vagy azonosítható élő egyénhez rendeljük, pl. bejelentkezett felhasználói fiókkal rendelkező webhelyek használata esetén.

Személyes adatok, amelyeket harmadik felektől gyűjtünk

Az Üzemeltető személyes adatokat harmadik felektől is megszerezhet, és ezeket a Személyes adatokat egyesítheti az Üzemeltető által Öntől megszerzett személyes adatokkal. Ezek elsősorban a következő személyes adatok:

a közösségi hálózatok üzemeltetőitől (Google, Facebook) származó adatok, ha úgy döntött, hogy felhasználói fiókját ezen harmadik felek szolgáltatásain keresztül állítja be. Ilyen esetben a közösségi hálózat üzemeltetője (Google, Facebook) felkéri Önt, hogy fogadja el a személyes adatok megadását, és ezen hozzájárulás alapján az adott közösségi hálózat üzemeltetője (Google, Facebook) megadja nekünk ezen személyes adatokkal.

Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait

Az üzemeltető személyes adatokat szerez be, amelyeket aztán feldolgoz, közvetlenül a felhasználóktól. A megszerzett személyes adatok minimális köre a felhasználó e-mail címe. A felhasználó más olyan adatokat is megadhat, amelyek nem kötelezőek a portálon történő regisztrációhoz (név, vezetéknév, nem, születési dátum, utca, irányítószám, város, állam, telefonos elérhetőség).
Gyűjtünk és feldolgozunk olyan adatokat, amelyeket Ön megoszt, amikor kapcsolatba lép velünk, és azokat az adatokat, amelyeket a szolgáltatásaink használata során hoztak létre.
Amikor Ön használja weboldalunkat és e-mailben kommunikál velünk, sütiket és más nyomkövetési technológiákat használunk, hogy optimalizáljuk felhasználói élményünket a weboldalunkkal. Ha további információt szeretne arról, hogy ezek a technológiák hogyan működnek, és milyen jogai vannak ebben az összefüggésben, olvassa el a sütikről és más nyomkövetési technológiákról szóló információkat.

Bizonyos esetekben információkat gyűjthetünk rólad más forrásokból. Ezek az erőforrások lehetnek külső adatgyűjtők, marketing partnereink, nyilvános források vagy harmadik féltől származó közösségi hálózatok.

Hogyan osztjuk meg az Ön személyes adatait

Hatóságok

A rendőrség és más hatóságok kérhetik az Ön személyes adatait az Üzemeltetőtől. Ezeket az adatokat csak olyan esetekben osztjuk meg, amikor a törvény előírja és kötelező az Üzemeltetőre.

Partnerek, alvállalkozók és kapcsolódó vállalatok

Az üzemeltető együttműködik alvállalkozókkal a személyes adatok feldolgozása során, és ezzel kapcsolatban exportálhatja az Ön személyes adatait. Az alvállalkozók szolgáltatásainak igénybevételekor a Szolgáltató adatkezelési megállapodást (DPA) köt az alvállalkozókkal az Ön személyes adatainak védelme és a felhasználókkal szemben fennálló kötelezettségei teljesítése érdekében. Az EU-n kívüli alvállalkozók esetében a Szolgáltató biztosítja az ilyen nemzetközi átutalások jogalapját az Ön nevében vagy az Ügyfelek nevében, az US Shieldre vagy az EU-s modellcikkek használatára támaszkodva.

Megfelelő intézkedéseket hajtunk végre annak biztosítására, hogy személyes adatait a vonatkozó biztonsági és adatvédelmi törvényeknek megfelelően dolgozzuk fel. Ugyanazokat a követelményeket alkalmazzuk alvállalkozóinkra is.

Mennyire biztonsítottak a személyes adatai?

Az üzemeltető modern informatikai biztonsági rendszereket használ a felhasználók személyes adatainak bizalmas jellegének, integritásának és elérhetőségének biztosítása érdekében. Az adatkezelő megfelelő biztonsági technikai és szervezési intézkedéseket tart fenn a személyes adatok illegális vagy illetéktelen feldolgozása, valamint a személyes adatok véletlen elvesztése vagy károsodása ellen. A felhasználók személyes adataihoz csak azok férhetnek hozzá, akiknek szükségük van rájuk, hogy munkájukat el tudják látni, és törvényi vagy szerződéses titoktartási kötelezettség kötelezi őket.

Meddig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az üzemeltető a látogatók és a felhasználók személyes adatait csak addig őrizheti meg, amíg szükségük van rájuk a gyűjtésük céljából.

A weboldal látogatóinak személyes adatainak feldolgozási ideje
Az üzemeltető az Ön személyes adatait a weboldalon tett látogatás alapján, a látogatás időpontjától számított 3 évig dolgozza fel.
A Szolgáltatások felhasználói és az Üzemeltető portáljának funkciói személyes adatainak feldolgozásának ideje
Az Üzemeltető az Ön személyes adatait a portálon történő önkéntes regisztráció alapján a regisztráció időszakáig dolgozza fel a portál szolgáltatásainak igénybevétele miatt és az elkövetkező 3 évben az Üzemeltető belső folyamatai miatt.

Az Üzemeltető portáljának szolgáltatásait és funkcióit használók hozzájárulása
Ha az Üzemeltető az Ön beleegyezése alapján kezeli az Ön személyes adatait, akkor a feldolgozási időszak a regisztráció időtartama lesz a portál szolgáltatások igénybevétele miatt, és az elkövetkező 3 év az Üzemeltető belső folyamatai miatt, vagy amíg a felhasználó visszavonja a beleegyezést a határidő.
Milyen jogai vannak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban?
A személyes adatok védelmét szabályozó jogszabályok, különös tekintettel a személyes adatok védelméről szóló uniós általános rendeletre (GDPR), különösen az érintettek következő jogait írják elő:
a személyes adatok felhasználásának és jogainak tisztázására, átláthatóságára és érthetőségére vonatkozó jog,
a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás bármikor, ingyenesen, postán, e-mailben vagy személyesen az alábbi címen történő visszavonására,
a személyes adatokhoz való hozzáférés joga és az üzemeltető által történő feldolgozással kapcsolatos további információk, ha szükséges. közvetítők, a pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítésének joga
a személyes adatok törlésének joga, különösen, ha (i) a továbbiakban nincs szükség további feldolgozásra; (Ii) visszavonul

hozzájárulás feldolgozásukhoz; (iii) az érintett jogszerűen kifogásolta feldolgozásukat; (iv) illegálisan dolgozták fel; vagy (v) a jogszabályoknak megfelelően törölni kell,
a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog, ha (i) az érintett megtámadta a személyes adatok pontosságát mindaddig, amíg az Adatkezelő nem ellenőrizte azok pontosságát; ii. a feldolgozás jogellenes; (iii) ha az Üzemeltetőnek már nincs szüksége rájuk, de személyes adatokra van szüksége az érintettnek jogi igényeinek érvényesítéséhez, vagy (iv) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, amíg az Üzemeltető nem működik. nem ellenőrzi, hogy az Üzemeltető jogos érdekei felülmúlják-e az érintett érdekeit,
jogot tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, ha azokat az Üzemeltető jogos érdekei érdekében kezelik,
a személyes adatok megszerzésének és más üzemeltetőnek történő továbbításának joga, ha a jogi feltételek teljesülnek
a panasz benyújtásának joga a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, ha az érintett úgy véli, hogy az Üzemeltető megsérti a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokból eredő kötelezettségek.

Kérdések és kapcsolattartók

Ha részletes információkra kíváncsi személyes adatvédelmi jogaival kapcsolatban, vagy további kérdése vagy panasza van a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba levélben vagy e-mailben.

A nyilatkozat módosításai

Ha ez az adatvédelmi nyilatkozat módosul, akkor itt egy módosított nyilatkozatot teszünk közzé, a módosított dátummal együtt. Javasoljuk, hogy rendszeresen vizsgálja felül ezt a nyilatkozatot. Értesítést küldhetünk a Nyilatkozatunkban bekövetkezett jelentős változásokról is, amelyek más módon, például e-mail küldésével vagy értesítés közzétételével vállalati weboldalunkon vagy a közösségi oldalakon, lényegesen megváltoztatják adatvédelmi gyakorlatunkat, még mielőtt a módosítások megtörténnének. .
Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot utoljára 2020. május 6-án frissítették.
Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

Loader